Fachbereich: Economía financeira e contabilidade

Zentrum: Facultade de Comercio

Campus: Vigo

Bereich: Finanzen und Rechnungswesen

Forschungsgruppe: Análise Económico Financeiro e Xestión Empresarial

Email: jocejo@uvigo.es

Doktor von der Universidade de Vigo mit der Dissertation Formulación de una teoría explicativa de los cambios en los criterios contables. Análisis empírico 1995. unter der Leitung von Dr. Miguel Ángel Crespo Domínguez.