Département: Ecoloxía e bioloxía animal

Centre: Facultade de Bioloxía

Campus: Vigo

Domaine: Ecología

Groupe de recherche: Ecoloxía Acuática

Docteure à l Universidade de Vigo avec la thèse Diatomeas bentónicas en ríos atlánticos y mediterráneos de España ecología y bioindicación 2011. Dirigée par Dra. Isabel Pardo Gamundi.