Département: Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Centre: Facultade de Filoloxía e Tradución

Campus: Vigo

Domaine: Filología Inglesa

Groupe de recherche: Variación Lingüística e Categorización Textual (LVTC).

Email: davidtizon@uvigo.es

Web personnel: http://lvtc.uvigo.es/people/davidtizon

Docteur à l Universidade de Vigo avec la thèse The syntax-discourse features of left dislocation in the recent history of English a corpus-based study 2011. Dirigée par Dr. Javier Pérez Guerra.