Département: Ecoloxía e bioloxía animal

Centre: Facultade de Ciencias do Mar

Campus: Vigo

Centre de recherche: CIM-UVigo

Email: flaranjeiro@uvigo.es