Fachbereich: Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos

Zentrum: Escola de Enxeñaría Industrial

Campus: Vigo

Forschungszentrum: CINTECX

Bereich: Strömungsmechanik

Forschungsgruppe: GTE (Grupo de Tecnoloxía Enerxética)

Email: mconcheiro@uvigo.es

Doktor von der Universidade de Vigo mit der Dissertation Estudio experimental de la influencia de la rugosidad superficial en la ebullición nucleada en flujo de agua subenfriada a baja presión 2013. unter der Leitung von Dr. Concepción Paz Penín, Dr. Eduardo Suárez Porto.