Département: Ecoloxía e bioloxía animal

Centre: Facultade de Ciencias do Mar

Campus: Vigo

Centre de recherche: CIM-UVigo

Email: beatriz.noya.marino@uvigo.es

Docteure à l Universidade de Santiago de Compostela avec la thèse Evaluación del potencial de la 1,6-anhidro-[beta]-D-manopiranosa como precursor sintético de la (-)-tetrodotoxina 1996. Dirigée par Dr/a. Ricardo Alonso Alonso.