Département: Ecoloxía e bioloxía animal

Centre: Facultade de Bioloxía

Campus: Vigo

Centre de recherche: CIM-UVigo