Portal da Investigación

A investigación configúrase na Universidade de Vigo como o fundamento da docencia e como o medio para o desenvolvemento científico e cultural da sociedade.

A Universidade de Vigo promove como un dos obxectivos esenciais da súa actividade a formación de persoal investigador e o fomento e coordinación da investigación científica, técnica, humanística e artística.

22 474
Proxectos