Capítulos de libro (2) Publicacións nas que participase algún/ha investigador/a

2009

  1. A traducción de material matemático como elemento formativo

    Propostas innovadoras na docencia universitaria (Vicerreitoría de Formación e Innovación Educativa), pp. 361-371

  2. Divulgar para ensinar Matemáticas

    Experiencias de innovación educativa na universidade (Vicerreitoría de Formación e Innovación Educativa), pp. 29-43