Biltzar ekarpenak (5) Ikertzaileren baten partaidetza izan duten argitalpenak