Biltzar ekarpenak (1) Ikertzaileren baten partaidetza izan duten argitalpenak

2019

  1. Disponibilidade e uso das TIC em contextos informais e a sua repercussão na aprendizagem

    XV Congreso Internacional Gallegoportugués de Psicopedagogía: II Congreso de la Asociación Científica Internacional de Psicopedagogía (A Coruña, 4-6 de septiembre de 2019)