Publicacións (3) Publicacións nas que participase algún/ha investigador/a

2013

  1. Annual seminar of automation, industrial electronics and instrumentation SAAEI 2012

    Revista Iberoamericana de Tecnologias del Aprendizaje

  2. Editorial IEEE-RITA: A new stage

    Revista Iberoamericana de Tecnologias del Aprendizaje

  3. Increasing involvement

    Quality Progress