Publicacións (5) Publicacións nas que participase algún/ha investigador/a

1995

 1. A rede de comunicacións da Universidade de Vigo: unha rede man dentro da internet

  Análise empresarial: revista trimestral de información economica, Núm. 23, pp. 79-82

 2. Desarrollo de una red VSAT de telemedida

  Sistemas avanzados de telecomunicación (Universidade de Vigo), pp. 269-274

 3. Encuesta sobre ocupación de los titulados de la ETSIT-Vigo

  Sistemas avanzados de telecomunicación (Universidade de Vigo), pp. 381-389

 4. Perspectivas laborales y empresariales en telecomunicaciones

  Sistemas avanzados de telecomunicación (Universidade de Vigo), pp. 406

 5. SETEI: un servicio integrado de comunicaciones para la universidad

  Sistemas avanzados de telecomunicación (Universidade de Vigo), pp. 65-70