Diseño y síntesis de nuevos análogos carbocíclicos de nucleosidos 1,2-disustituidos derivados de purina

  1. BESADA PEREIRA, PEDRO
Dirixida por:
  1. María del Carmen Terán Moldes Director

Universidade de defensa: Universidade de Vigo

Fecha de defensa: 30 de abril de 2003

Tribunal:
  1. Miguel Ángel Gallo Mezo Presidente/a
  2. Antonio Ibañez Paniello Secretario/a
  3. Marina Gordaliza Vogal
  4. Roberto Pelicciari Vogal
  5. Eugenio Uriarte Villares Vogal
Departamento:
  1. Química orgánica

Tipo: Tese

Teseo: 99328 DIALNET