Preface

  1. Mohamad, M.S.
  2. Rocha, M.P.
  3. De Paz, J.F.
  4. Fdez-Riverola, F.
  5. González, P.
Colección de libros:
Advances in Intelligent Systems and Computing

ISSN: 2194-5357

ISBN: 9783319987019

Ano de publicación: 2019

Volume: 803

Páxinas: v-vi

Tipo: Editorial