Maximum Principles for the Hill's Equation

  1. Cabada, A.
  2. Cid, J.Á.
  3. López-Somoza, L.

ISBN: 9780128041178

Ano de publicación: 2017

Páxinas: 1-252

Tipo: Libro

DOI: 10.1016/C2015-0-00688-8 GOOGLE SCHOLAR