Preface

  1. Area, I.
  2. Cabada, A.
  3. Cid, J.Á.
  4. Franco, D.
  5. Liz, E.
  6. Pouso, R.L.
  7. Rodríguez-López, R.
Actas:
Springer Proceedings in Mathematics and Statistics

ISSN: 2194-1017 2194-1009

ISBN: 9783030269869

Ano de publicación: 2019

Volume: 292

Páxinas: v-viii

Tipo: Editorial