Preface

  1. Fdez-Riverola, F.
  2. De Paz, J.F.
  3. Mohamad, M.S.
  4. Pinto, T.
  5. Rocha, M.
Colección de libros:
Advances in Intelligent Systems and Computing

ISSN: 2194-5357

ISBN: 9783319608150

Ano de publicación: 2017

Volume: 616

Páxinas: v-vi

Tipo: Editorial