A sustentabilidade nos modelos de desenvolvimento ruralunha análise aplicada de agroecosistemas

  1. Simón Fernández, Xabier
Dirixida por:
  1. Manuel María Varela Lafuente Director

Universidade de defensa: Universidade de Vigo

Fecha de defensa: 15 de xuño de 1995

Tribunal:
  1. Xose Manuel Arias Torrado Presidente/a
  2. Xulio Xosé Pardellas de Blas Secretario/a
  3. Eduardo Sevilla Guzmán Vogal
  4. Federico Aguilera Klink Vogal
  5. José Colino Sueiras Vogal
Departamento:
  1. Economía aplicada

Tipo: Tese

Teseo: 51406 DIALNET