Sintesa de hetero-oligóneos cíclicos

  1. ALONSO GOMEZ, JOSE LORENZO
Dirixida por:
  1. María Magdalena Cid Fernández Director

Universidade de defensa: Universidade de Vigo

Fecha de defensa: 21 de xullo de 2006

Tribunal:
  1. Beatriz Iglesias Antelo Presidenta
Departamento:
  1. Química orgánica

Tipo: Tese

Teseo: 134479 DIALNET