Vigo, unha empresa e moito maisVigo, empresa e sociedade

  1. Sánchez Bello, Patricio
  2. González Crespán, Araceli

Editorial: Universidade de Vigo

ISBN: 978-84-691-1402-5

Ano de publicación: 2008

Tipo: Libro