Ética, género y medios de comunicación

  1. Caruncho Michinel, Cristina
Libro:
Os dereitos humanos: unha ollada multiple
  1. Fernández Herrero, Beatriz (coord.)
  2. Silva Domínguez, Carme (coord.)
  3. Veiga Rodríguez, Alexandre (coord.)

Editorial: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 978-84-9887-658-1

Ano de publicación: 2011

Páxinas: 127-140

Tipo: Capítulo de libro