Análises ambientais

  1. Tato Vidal, Tania
  2. Freire, A.
  3. Nieto Palmeiro, Óscar
  4. López, M.
  5. Sánchez Marín, Paula
  6. Trigo Sampedro, Nuria
  7. Pérez Fernández, Sara
Libro:
Manual de métodos básicos en contaminación mariña costeira
  1. Beiras García-Sabell, Ricardo (coord.)
  2. Pérez Fernández, Sara (coord.)

Editorial: Servizo de Publicacións ; Universidade de Vigo

ISBN: 978-84-8158-535-3

Ano de publicación: 2011

Páxinas: 13-98

Tipo: Capítulo de libro