Unha aproximación multidisciplinar ao ensino da literatura

  1. Rodríguez Vázquez, Rosalía
Libro:
Propostas innovadoras na docencia universitaria
  1. Marcos Acevedo, Jorge

Editorial: Vicerreitoría de Formación e Innovación Educativa ; Universidade de Vigo

ISBN: 978-84-8158-457-8

Ano de publicación: 2009

Páxinas: 117-124

Tipo: Capítulo de libro