Copenhagen 2.0

  1. Miguel Ángel Mirás Calvo
  2. Carmen Quinteiro Sandomingo
Libro:
Innovar na universidade: experiencias do profesorado
  1. Armesto Quiroga, José Ignacio

Editorial: [Vigo], Vicerreitoria de Formación e Innovación Educativa, Universidade de Vigo, D.L. 2012

ISBN: 978-84-8158-563-6

Ano de publicación: 2012

Páxinas: 57-60

Tipo: Capítulo de libro