I+I=Cmeta-acción de innovación e investigación para a mellora da calidade docente en estatística

  1. José Vicente Novegil Souto
  2. Jacobo de Uña Álvarez
  3. María Gómez Rúa
  4. María del Carmen Iglesias Pérez
  5. Leticia Lorenzo Picado
  6. Juan Carlos Pardo Fernández
  7. María Celia Rodríguez Campos
  8. Estela Sánchez Rodríguez
  9. Juan José Vidal Puga
Libro:
Prácticas educativas innovadoras na universidade
  1. Megías Pacheco, Manuel

Editorial: Vicerreitoría de Formación e Innovación Educativa ; Universidade de Vigo

ISBN: 978-84-8158-410-3

Ano de publicación: 2008

Páxinas: 327-337

Tipo: Capítulo de libro