Presentación conxunta do Plan de márketing nas materias Marketing estratéxico e Idioma comercialinglés na Escola Universitaria de Estudos Empresariais de Vigo

  1. Consuelo Currás Valle
  2. Araceli González Crespán
  3. Carolina Requejo Losada
Libro:
Prácticas educativas innovadoras na universidade
  1. Megías Pacheco, Manuel

Editorial: Vicerreitoría de Formación e Innovación Educativa ; Universidade de Vigo

ISBN: 978-84-8158-410-3

Ano de publicación: 2008

Páxinas: 193-205

Tipo: Capítulo de libro