Unha proposta para se achegar ás matemáticascontribucións das mulleres ás matemáticas ao longo da historia

  1. José N. Alonso Álvarez
  2. Miguel Ángel Mirás Calvo
  3. David Mirás Calvo
  4. Marta Pérez Rodríguez
  5. Carmen Quinteiro Sandomingo
  6. Estela Sánchez Rodríguez
  7. Esperanza Sanmartín Carbón
  8. Amelia Verdejo Rodríguez
Libro:
Prácticas educativas innovadoras na universidade
  1. Megías Pacheco, Manuel

Editorial: Vicerreitoría de Formación e Innovación Educativa ; Universidade de Vigo

ISBN: 978-84-8158-410-3

Ano de publicación: 2008

Páxinas: 131-138

Tipo: Capítulo de libro