A flexible infrastructure for the support of distributed learning

  1. Caeiro, M.
  2. Anido, L.
  3. Llamas, M.
  4. Álvárez, L.M.
  5. Mikic, F.A.
Colección de libros:
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)

ISSN: 1611-3349 0302-9743

ISBN: 9783540448600

Ano de publicación: 2003

Volume: 2657

Páxinas: 581-590

Tipo: Artigo

DOI: 10.1007/3-540-44860-8_60 GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor

Objetivos de desarrollo sostenible