Building a warehouse control system using RIDE

  1. López, J.
  2. Pérez, D.
  3. Vaamonde, I.
  4. Paz, E.
  5. Vaamonde, A.
  6. Cabaleiro, J.
Col·lecció de llibres:
Advances in Intelligent Systems and Computing

ISSN: 2194-5357

ISBN: 9783319271484

Any de publicació: 2016

Volum: 418

Pàgines: 757-768

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.1007/978-3-319-27149-1_59 GOOGLE SCHOLAR