New motion control machine elements representation for mechatronic education

  1. Campos, J.G.
  2. Esterán, D.S.
Actes:
Procedia Manufacturing

ISSN: 2351-9789

Any de publicació: 2019

Volum: 38

Pàgines: 686-693

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.1016/J.PROMFG.2020.01.092 GOOGLE SCHOLAR lock_openAccés obert editor