An ontology-based recommendation system for context-aware network monitoring

  1. Silva, R.F.
  2. Carvalho, P.
  3. Rito Lima, S.
  4. Álvarez Sabucedo, L.
  5. Santos Gago, J.M.
  6. Silva, J.M.C.
Colección de libros:
Advances in Intelligent Systems and Computing

ISSN: 2194-5365 2194-5357

ISBN: 9783030161835

Ano de publicación: 2019

Volume: 931

Páxinas: 373-384

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.1007/978-3-030-16184-2_36 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible