The Activity of Bioinformatics Developers and Users in Stack Overflow

  1. Pérez-López, R.
  2. Blanco, G.
  3. Fdez-Riverola, F.
  4. Lourenço, A.
Colección de libros:
Advances in Intelligent Systems and Computing

ISSN: 2194-5365 2194-5357

ISBN: 9783030545673

Ano de publicación: 2021

Volume: 1240 AISC

Páxinas: 23-31

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.1007/978-3-030-54568-0_3 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible