Analyzing the role of periplasmic folding factors in the biogenesis of OMPs and members of the type V secretion system

  1. Bodelón, G.
  2. Marín, E.
  3. Fernández, L.Á.
Colección de libros:
Methods in Molecular Biology

ISSN: 1064-3745

Ano de publicación: 2015

Volume: 1329

Páxinas: 77-110

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-1-4939-2871-2_7 GOOGLE SCHOLAR