3D printing as an enabling technology to implement maritime plastic Circular Economy

  1. Garrido, J.
  2. Sáez, J.
  3. Armesto, J.I.
  4. Espada, A.M.
  5. Silva, D.
  6. Goikoetxea, J.
  7. Arrillaga, A.
  8. Lekube, B.
Actes:
Procedia Manufacturing

ISSN: 2351-9789

Any de publicació: 2020

Volum: 51

Pàgines: 635-641

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.1016/J.PROMFG.2020.10.089 GOOGLE SCHOLAR lock_openAccés obert editor