Information model to support PLCOpen Motion Control programming from Mechanical Design

  1. Garrido, J.
  2. Santos, D.
  3. Sáez, J.
  4. Silva, D.
  5. Riveiro, E.
Actes:
Procedia Manufacturing

ISSN: 2351-9789

Any de publicació: 2020

Volum: 51

Pàgines: 258-265

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.1016/J.PROMFG.2020.10.037 GOOGLE SCHOLAR lock_openAccés obert editor