Reduced order modelling in the manufacturing process of wire rodApplications for fast temperature predictions and optimal selection of process parameters

  1. ElenaB. Martín
  2. Fernando Varas
  3. Iván Viéitez
Llibre:
Advances on links between mathematics and industry, CTMI 2019
  1. Peregrina Quintela Estévez (ed. lit.)
  2. Bartomeu Coll (ed. lit.)
  3. RosaM. Crujeiras (ed. lit.)
  4. José Durany (ed. lit.)
  5. Laureano Escudero (ed. lit.)

Editorial: Springer Suiza

ISBN: 9783030592226

Any de publicació: 2021

Pàgines: 59-74

Tipus: Capítol de llibre