Not just frequency, not just modality. Production and perception of English semi-modals

  1. Lorenz, D.
  2. Tizón-Couto, D.
Colección de libros:
Studies in Language Companion Series

ISSN: 0165-7763

ISBN: 9789027260529

Ano de publicación: 2020

Volume: 216

Páxinas: 79-107

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1075/SLCS.216.04LOR GOOGLE SCHOLAR