Traducir a Fallada naturalmente

 1. Buján Otero, Patricia 1
 1. 1 Universidade de Vigo
  info

  Universidade de Vigo

  Vigo, España

  ROR https://ror.org/05rdf8595

Revista:
Viceversa: revista galega de traducción

ISSN: 1989-2853

Ano de publicación: 2021

Número: 21

Páxinas: 353-362

Tipo: Artigo

DOI: 10.35869/VICEVERSA.V0I21.3476 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor

Outras publicacións en: Viceversa: revista galega de traducción

Referencias bibliográficas

 • Buján Otero, P. 2010. «Onomasiologisch angeordnete Idiomlexika und ihr Nutzwert für die Translatologie: das Forschungsprojekt FRASESPAL zur deutsch-spanischen Phraseologie». En Euralex 2010, pp. 1171-1182.
 • Freixeiro Mato, X. R. 2016. «Tipos de marcadores discursivos no galego oral e escrito». En Revista Galega de Filoloxía 17, pp. 77-118.
 • Gansel, C. 2016. «Von Robinson Crusou, Charlie Chaplin und den Nazis. Das wiederentdeckte Originalmanuskript von Hans Falladas ‘Kleiner Mann - was nun?’». En Fallada, H. Kleiner Mann - was nun[Ungekürzte Neuausgabe], 2016.
 • Geisler, R. & Radler, R. (coords.). 1986. «Kleiner Mann - was nun». En Kindlers Literatur Lexikon im dtv. Tomo 7, pp. 5273-5274.
 • González Vilar, A. 2015. Un análisis funcional y descriptivo de los marcadores pragmáticos y su traducción como herramienta en la construcción del diálogo ficticio: estudio contrastivo alemán-catalán-español en base a tres novelas de Hans Fallada. Berlin: Frank & Timme Verlag, 2015.
 • Kaes, A. 1998. «Vom Expresionismus zum Exil». En Bahr, E. (ed.) Geschichte der deutschen Literatur 3. Vom Realismus bis zur Gegenwartsliteratur. 2. Auflage. Tübingen: Francke Verlag, 1998.
 • López Taboada, C. & Soto Arias, M. R. 1995. Así falan os galegos. Fraseoloxía da lingua galega. Aplicación didáctica. A Coruña: Galinova, 1995.
 • Mangelschots, K. & Schoonjans, S. 2017. «Multimodale Evidentheitsmarkierung im Deutschen. Eine Analyse verbaler und gestischer Ausdrucksformen und ihrer Kookkurrenzen». En Linguistik Online 81, pp. 95-125.
 • Pena Romay, X. A. 2001. Diccionario Cumio de expresións e frases feitas castelán-galego. Vigo: Edicións do Cumio, 2001.Schneider, W. 2020. «Falladas ‘Der eiserne Gustav’. Lebensecht und darum unbequem». En FAZ, 09/06/20. [Dispoñíbel en liña: https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/hans-falladas-der-eiserne-gustav-neu-ediert-16733637.html - 16/07/20]
 • Viñas, M. 2019. «Las otras editoriales: libros desde la periferia». En La Voz de Galicia, 15/03/19. [Dispoñíbel en liña: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/fugas/2019/03/13/editoriales-libros-periferia/00031552511620518156181.htm - 16/07/20]
 • Walther, P. 2018. Hans Fallada. Die Biographie. Berlin: Aufbau Verlag, 2018.
 • Fallada, H. 1932. Kleiner Mann – was nun? Köln: Anaconda. [Texto conforme á primeira edición de 1932 publicada por Rowohlt en Berlín]
 • Fallada, H. 1994 (1950). Kleiner Mann – was nun? Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
 • Fallada, H. 2016. Kleiner Mann – was nun? Ungekürzte Neuausgabe mit einem Nachwort von Carten Gansel. Berlin: Aufbau Digital/Aufbau Verlag.
 • Fallada, H. 2020. E agora que, homiño? Tradución de Patricia Buxán Outeiro. Compostela: Irmás Cartoné.