A construción das bases da presenza dunha figura comunicativa a partir do adestramento actoral

  1. Abad de Larriva, Ana
Dirixida por:
  1. Aurora García González Director
  2. Inmaculada López Silva Co-director

Universidade de defensa: Universidade de Vigo

Fecha de defensa: 06 de xuño de 2021

Tribunal:
  1. Manuel Martín Algarra Presidente/a
  2. Montserrat Doval Avendaño Secretaria
  3. Teresa Piñeiro Otero Vogal
Departamento:
  1. Psicoloxía evolutiva e comunicación

Tipo: Tese

Resumo

O presente traballo analiza cales son os elementos que inciden na presenza humana e como se constrúe unha figura comunicativa. Tomando como referencia as artes escénicas e a preparación actoral, onde dende o século XX se produciu un gran traballo teórico e práctico nesta liña, recóllense áreas e ferramentas de traballo que van dirixidas ao deseño dun adestramento básico arredor da presenza e da mellora das habilidades expresivas e comunicativas da persoa, considerando tamén as necesidades específicas de diferentes perfís comunicativos profesionais. Na súa elaboración buscouse que sirva tamén para propoñer a futura creación dunha materia de adestramento corporal e vocal nos estudos superiores en Comunicación.