Accessible filmmaking and media accessibility

  1. Romero-Fresco, P.
Libro:
The Oxford Handbook of Translation and Social Practices

ISBN: 9780190067205

Ano de publicación: 2020

Páxinas: 325-353

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1093/OXFORDHB/9780190067205.013.29 GOOGLE SCHOLAR