The pegi3s Bioinformatics Docker Images Project

  1. López-Fernández, H.
  2. Ferreira, P.
  3. Reboiro-Jato, M.
  4. Vieira, C.P.
  5. Vieira, J.
Colección de libros:
Lecture Notes in Networks and Systems

ISSN: 2367-3389 2367-3370

ISBN: 9783030862572

Ano de publicación: 2022

Volume: 325 LNNS

Páxinas: 31-40

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.1007/978-3-030-86258-9_4 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible