The shapley rule for loss allocation in energy transmission networks

  1. Bergantiños, G.
  2. González-Díaz, J.
  3. González-Rueda, Á.M.
Libro:
Handbook of the Shapley Value

ISBN: 9780815374688

Ano de publicación: 2019

Páxinas: 369-392

Tipo: Capítulo de libro