Participation in Asynchronous Online Forums for Prediction of Learning Performance

  1. Sousa-Vieira, M.E.
  2. Ferreira-Pires, O.
  3. López-Ardao, J.C.
  4. Fernández-Veiga, M.
Colección de libros:
Communications in Computer and Information Science

ISSN: 1865-0937 1865-0929

ISBN: 9783030864385

Ano de publicación: 2021

Volume: 1473 CCIS

Páxinas: 93-117

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.1007/978-3-030-86439-2_6 GOOGLE SCHOLAR