Aspectos teóricos da fraseoloxía

  1. Baránov, Anatolij
  2. Dobrovol'skij, Dmitrij
  3. Álvarez de la Granja, María ed. lit.
  4. Buján Otero, Patricia ed. lit.
  5. Rodríguez Nieto, Cristina ed. lit.
  6. Salgueiro Veiga, Emma María ed. lit.
  7. Vidal Fernández, Alba ed. lit.
  8. Ferro Ruibal, Xesús dir.

Editorial: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades ; Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 978-84-453-4838-3

Ano de publicación: 2009

Tipo: Libro