Towards a Flexible and Portable Workflow for Analyzing miRNA-Seq Neuropsychiatric Data: An Initial Replicability Assessment

  1. Pérez-Rodríguez, D.
  2. Pérez-Rodríguez, M.
  3. Agís-Balboa, R.C.
  4. López-Fernández, H.
Colección de libros:
Lecture Notes in Networks and Systems

ISSN: 2367-3389 2367-3370

ISBN: 9783031170232

Ano de publicación: 2023

Volume: 553

Páxinas: 31-42

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.1007/978-3-031-17024-9_4 GOOGLE SCHOLAR