An Entropic Approach to Technology Enable Learning and Social Computing

  1. Alves, V.
  2. Miranda, J.
  3. Dawa, H.
  4. Fernandes, F.
  5. Pombal, F.
  6. Ribeiro, J.
  7. Fdez-Riverola, F.
  8. Analide, C.
  9. Vicente, H.
  10. Neves, J.
Colección de libros:
Frontiers in Artificial Intelligence and Applications

ISSN: 0922-6389

ISBN: 9781643683560

Ano de publicación: 2022

Volume: 360

Páxinas: 140-153

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.3233/FAIA220436 GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor