Numerical simulation of the interaction between flow and flexible nets using a porous surface model

  1. Karumathil, Sarath Krishnan
Dirixida por:
  1. Manuel González Castro Director

Universidade de defensa: Universidade da Coruña

Fecha de defensa: 13 de decembro de 2022

Tribunal:
  1. Elena Beatriz Martín Ortega Presidenta
  2. Anne Gosset Secretario/a
  3. Karsten Breddermann Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 775582 DIALNET lock_openRUC editor

Resumo

A simulación computacional está a recibir cada vez máis atención nos últimos anos nas áreas de comprensión e mellora de moitos aspectos da pesca. As redes de pesca son un compoñente importante dunha arte de pesca e son unha das partes complexas para simulalas. O obxectivo desta tese é utilizar a dinámica de fluídos computacional (CFD) para simular a hidrodinámica das redes de pesca considerándoas como superficies porosas. Este método simplifica enormemente o procesamento previo cando o problema ten xeometrías de rede complexas, como nas artes de pesca. A tese tamén presenta un novo método para atopar os coeficientes de resistencia da ecuación de Darcy-Forchheimer para medios porosos, requiridos para o método de superficie porosa e investiga a importancia dos coeficientes de resistencia porosa inercial e viscosa. O modelo desenvolvido aplícase para estudar a pesca de arrastre de fondo e o efecto das redes de pesca no transporte de sedimentos. Neste estudo, investígase o efecto de diferentes parámetros mentres se remolca unha rede preto do leito mariño para atopar a súa importancia na mobilización do sedimento e nas forzas hidrodinámicas.