“Xogo ruín”Prácticas violentas sobre la infancia y los animales no humanos en tiempos de guerra

 1. Ana Acuña Trabazo 1
 1. 1 Área de Filología Gallega e Portuguesa, Universidad de Vigo, España.
Revista:
Atlánticas: revista internacional de estudios feministas

ISSN: 2530-2736

Ano de publicación: 2023

Título do exemplar: Ecocrítica: De los feminismo(s) a los ecofeminismo(s): Análisis literarios y culturales

Volume: 8

Número: 1

Páxinas: 52-75

Tipo: Artigo

DOI: 10.17979/ARIEF.2023.8.1.8771 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor

Outras publicacións en: Atlánticas: revista internacional de estudios feministas

Objetivos de desarrollo sostenible

Resumo

O padecemento dos animais, o mesmo que o dos nenos e nenas en tempos de guerra non sempre foi abordado con atención. Se as crianzas son invisibilizadas e sofren unha infancia aniquilada, maior esquecemento é o que envolve os animais, aínda que estes padecen as mesmas consecuencias cás persoas durante os períodos máis escuros da nosa historia.A través de narracións femininas en lingua galega preténdese mostrar a violencia exercida sobre os animais humanos e non humanos, sobre todo nas obras da memoriado franquismo, se ben se aludirá a outros conflitos e épocas.

Referencias bibliográficas

 • Acuña Trabazo, A. (2019). Cicatrices na pel da memoria. EN A. Cid et al. (eds.), Los géneros de la memoria (pp. 145-158). Santiago de Compostela: Universidade.
 • Acuña Trabazo, A. (2021). Un achegamento ás relacións humanimais na literatura galega. Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 24, 15-32. https://doi.org/10.5209/madr.80231.
 • Agra Pardiñas, Mª J. e B.-A. Roig Rechou (coord.) (2004). A memoria das guerras. Na LIX en lingua galega. Vigo: Galix/Xerais.
 • Aleixandre, Marilar (2010). A Fera no metro. O coitelo en novembro (pp. 177-187). Vigo: Xerais.
 • Alonso Carballés, J. J. (1998). La construcción de una memoria colectiva del éxodo infantil vasco. EN J. Cuesta Bustillo (ed.), Memoria e historia (pp. 163-193). Madrid: Marcial Pons.
 • Alted Vigil, A. et al. (1999). Los niños de la guerra de España en la Unión Soviética. De la evacuación al retorno (1937-1999). Madrid: Fundación Francisco Largo Caballero.
 • Álvarez Castro, X. (2013). Pontevedra nos anos do medo. Vigo: Xerais.
 • Bernárdez Rodal, A. (2020). Lola, filla de Cangas. Cangas: Asociación Cultural Memoria Histórica 28 de agosto.
 • Braidotti, R. (2016). Catro teses verbo do feminismo posthumano. Grial 54, 211, 141-155.
 • Butler, J. (2010). Marcos de guerra. Las vidas lloradas. Madrid/Barcelona: Espasa/Paidós.
 • Cabana, A. (2013). La derrota de lo épico. Valencia: Universitat.
 • Cuesta, J. (2008). La odisea de la memoria. Historia de la memoria en España. Siglo XX. Madrid: Alianza.
 • Díaz Sánchez, P. (2012). Las fuentes orales y la construcción de relatos biográficos. EN M. Llona (coord.), Entreverse. Teoría y metodología práctica de las fuentes orales (pp. 187-216). Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.
 • Fajardo, M. (2015). Un cesto de mazás. Pontevedra: Edicións Matriarcas.
 • Filipović, Zlata (1994): Diario de Zlata. Barcelona: Círculo de Lectores.
 • Hirsch, Marianne (20212). La generación de la posmemoria : escritura y cultura visual después del Holocausto. Madrid : Carpe Noctem.
 • Llona, M. (2012). Historia oral: la exploración de las identidades a través de la historia. EN M. Llona (coord.), Entreverse. Teoría y metodología práctica de las fuentes orales (pp. 15-59). Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.
 • Mayoral, Marina (1994). Tristes armas. Vigo: Xerais.
 • Mejuto, E. (2020). A lavandeira de San Simón. Vigo: Xerais.
 • Nogueira, Mª Xesús (2019). A memória que escorrrega as mãos. EN S. Sánchez Arins, Seique (pp. 11-13). Santiago de Compostela: Através editora.
 • Origo, Iris (1990). Guerra en Val D´Orcia. Barcelona: Seix Barral.
 • Palacios, M. (2014). Cuestión de enfoque: Fotografía, muller e viaxe. EN A. Acuña (ed.), Letras nómades. Experiencias da mobilidade feminina na literatura galega (pp. 117-152). Berlín: Frank & Timme.
 • Pimentel, L. (1983). Sombra do aire na herba. Vigo: Galaxia.
 • Pons, E. (2004). Los niños republicanos en la Guerra de España. Madrid: Anaya.
 • Prada, J. (2013). Introducción. La represión sobre las mujeres. EN J. Prada (ed.), Fraquismo y represión de género en Galicia (pp. 11-27). Madrid: Catarata.
 • Ricoeur, P. (2003). La memoria, la historia, el olvido. Madrid: Trotta.
 • Rivadulla Costa, D. (2020). ”Agora abriuse algunha porta e sae toda para fóra”: a mímese da memoria na novela galega do século XXI. Madrygal Revista de Estudios Gallegos 23 Número especial, 293-306. http://dx.doi.org/10.5209/madr.73622
 • Sánchez Arins, S. (2015>20192). Seique. Santiago de Compostela: Através editora.
 • Semprún, J. (1997). La escritura o la vida. Barcelona: Tusquets.
 • Solla, C. (2010). Pan prós crocodilos. Cangas: Barbantesa.
 • Sontang, S. (1981>19964). Sobre la fotografía. Barcelona: Edhasa.
 • Tafalla, Marta (2019): Ecoanimal. Una estética plurisensorial, ecologista y animalista. Madrid: Plaza y Valdés.
 • Thompson, J. (2009). As novelas da memoria. Trauma e representación da historia na Galiza contemporánea. Vigo: Galaxia.
 • Traverso, E. (2001). La historia desgarrada. Ensayo sobre Auschwitz y los intelectuales. Barcelona: Herder.
 • Velasco Sesma, A. (2017>20182). La ética animal. ¿Una cuestión feminista? Universitat de Valencia: Ediciones Cátedra.
 • Villanueva, D. (2018). Una visión alter-humana del futuro del planeta. EN M. Carretero e J. Marchena (eds.), Representaciones culturales de la naturaleza alter-humana. Aproximaciones desde la ecocrítica y los estudios filosóficos y sociales (pp. 325-342). Cádiz: Editorial UCA.