O culto ós "mortos inmortais"a relixiosidade e a música galegas en Miguel de Unamuno

  1. Alexandre Rodríguez Guerra
Libro:
Postremum Munus, Studia in Honorem Celsi Rodríguez Fernández
  1. Helena Cortés Gabaudan (coord.)
  2. FranciscoJ. Ledo Lemos (coord.)
  3. Fernando Romo Feito (coord.)

Editorial: Servizo de Publicacións ; Universidade de Vigo

ISBN: 9788481589511

Ano de publicación: 2023

Páxinas: 409-418

Tipo: Capítulo de libro